Zorg-erf D'n Aoverstep

Cliëntenvertrouwenspersoon

Een cliëntenvertrouwenspersoon is een onafhankelijke functionaris die naast de cliënt en zijn/haar familie of wettelijk vertegenwoordigers staat. Alles wat deze functionaris ter ore komt is en blijft vertrouwelijk.

Het kan gebeuren dat je ergens mee zit maar daar niet met begeleiders of familie over wilt of kunt praten. Het kan gaan over vragen of problemen die te maken hebben met de zorg, begeleiding, behandeling of bejegening binnen D’n Aoverstep. D’n Aoverstep vindt het belangrijk dat cliënten op een gemakkelijke manier contact op kunnen nemen met de vertrouwenspersoon die hen bij vragen, onduidelijkheden of klachten kan helpen.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor jou

De vertrouwenspersoon luistert naar je en kan je helpen om duidelijkheid te krijgen over je vraag. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij gesprekken en informatie geven.

Ben je de vertegenwoordiger van een cliënt? Dan kun je ook met vragen, problemen en klachten bij de vertrouwenspersoon terecht.

Contact

Je kunt op verschillende manieren contact met de cliëntenvertrouwenspersoon opnemen. Via telefoon, whats app of per email. Je kunt dan een afspraak maken. De vertrouwenspersoon is laagdrempelig. Jouw vraag is welkom en veilig.

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang in werking getreden. In de Wet zorg en Dwang zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Het gaat hier om cliënten met een Wet Langdurige Zorg-indicatie PG of VG (Wlz) . Cliënten met een Wmo, Jeugdwet of Zvw indicatie kunnen ook onder de Wet zorg en Dwang vallen als een terzake kundige arts dit heeft bepaald.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert. Christel Brunsveld is de clientvertrouwenspersoon Wzd voor de cliënten van d’n Aoverstep, zij is niet in dienst van d’n Aoverstep maar werkt vanuit Adviespunt Zorgbelang.

Christel Brunsveld

Christel Brunsveld

E-mail: christelbrunsveld@zorgbelangcvp.nl
Mobiel: 06 3048 1646
Mocht u mij niet kunnen bereiken kunt u tijdens kantoor uren bellen naar: 088 929 409