Zorg-erf D'n Aoverstep

Clientondersteuning

Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk. Clientondersteuners zijn dus niet in dienst van- of gelieerd aan d’n Aoverstep.

Wat is clientondersteuning?

  • Een cliëntondersteuner helpt u uw zorg goed te organiseren.
  • Een cliëntondersteuner helpt u om bewuste keuzes te maken over uw zorg.
  • Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld uw familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
  • Een cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Wat doet een onafhankelijke clientondersteuner?

Een clientondersteuner geeft informatie, advies en ondersteuning. U kunt hierbij denken aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
  • Een zorgaanbieder vinden die goed bij uw situatie past.
  • De invulling van de zorg. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. De cliëntondersteuner kan meegaan naar de bespreking met de zorgverlener.
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wilt u uw zorg veranderen en komt u er met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.
  • Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep.
  • Hulp bij het aanvragen van een herindicatie.

Gratis en onafhankelijk

De cliëntondersteuner is er speciaal voor u. U hoeft niet te betalen voor cliëntondersteuning.

Op de website www.clientondersteuning.co.nl leest u meer over cliëntondersteuning en waar u in de regio een cliëntondersteuner kunt vinden.