Beschermd wonen

Op onze kleinschalige woonlocatie aan de Rapenburg in Neede bieden wij beschermd wonen aan mensen die als gevolg van een aandoening, beperking, handicap of ander probleem begeleiding nodig hebben in hun woon- en leefsituatie. Ons woonteam is gespecialiseerd in het bieden van 24-uurs begeleiding aan mensen die niet (langer) volledig zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving.

Binnen onze woonvorm ondersteunen wij onze bewoners op alle leefgebieden waarop ondersteuning nodig is. Wat mensen zelf kunnen, doen zij zelf, en waar ondersteuning nodig is, bieden wij die. Dit is per persoon heel verschillend. Samen met de bewoner stellen wij begeleidingsdoelen op, waarmee we samen aan het werk gaan. Indien nodig nemen onze begeleiders bepaalde onderdelen (tijdelijk) van de bewoner over. Bewoners kunnen voor hun dagstructuur en daginvulling altijd terecht op onze dagbestedingslocaties.

Afhankelijk van de beperking en de begeleidingsvraag/begeleidingsdoelen kunnen wij met onze bewoners ook werken aan doorstromen of een terugkeer naar een meer zelfstandige woonsituatie. Indien bewoners (weer) de vaardigheden bezitten om zich zelfstandig staande te houden, kijken wij samen naar de mogelijkheden om met behoud van begeleiding uit te stromen naar een woning buiten de kleinschalige woonvorm.

Ons team van begeleiders is 24 uur per dag, 7 dagen per week op de woonlocatie aanwezig en kan onze bewoners dus ook ’s nachts en in het weekend ondersteuning bieden. Iedere bewoner krijgt een vaste persoonlijke begeleider toegewezen, die met hem of haar werkt aan de gestelde doelen en die fungeert als vast aanspreekpunt voor familie, netwerk en artsen/behandelaars.

Wij bieden uitsluitend beschermd wonen aan volwassen, niet aan kinderen en/of jeugdigen (<18 jaar).

Locaties

Bij D’n Aoverstep kunt u terecht voor dagbesteding terecht op twee locaties:

Beschermd wonen Rapenburg

Aanvraag en financiering

Over de financiering van de begeleiding en over hoe een aanvraag in zijn werk gaat, leest u meer onder het kopje Over Ons – Financiering zorg.

Meer over financiering

Wachttijden

Mensen die bij ons wonen, wonen daar meestal voor langere tijd. Soms voor een paar jaar, maar soms ook veel langer. Als u interesse hebt in een Beschermd Wonen plek in onze kleinschalige woonvorm, dan is het van belang dat u dat zo snel mogelijk meldt. Samen kijken we dan of onze Beschermd Wonen plek iets voor u is. Verhuizen is immers een grote stap. Wij kunnen u vrijblijvend op onze wachtlijst plaatsen, en denken met u mee. Wachttijden voor Beschermd Wonen kunnen sterk variëren, maar u moet er wel rekening mee houden dat dit traject minimaal een aantal maanden in beslag neemt.