Zorg-erf D'n Aoverstep

Dagbesteding

D’n Aoverstep biedt dagbesteding aan verschillende doelgroepen. Onze gediplomeerde en vakbekwame begeleiders geven onze deelnemers de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. We proberen altijd een beroep te doen op de gezonde kant van mensen, door te kijken wat iemand zelf kan. Waar nodig bieden we ondersteuning.

Wij bieden dagbesteding aan de volgende doelgroepen:

Senioren

Ouderen kunnen te maken krijgen met gezondheidsproblemen, waardoor zij in het dagelijkse leven zijn aangewezen op ondersteuning. Dat kunnen fysieke problemen zijn, maar ook bijvoorbeeld aandoeningen als de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Parkinson.

Op onze dagbesteding richten we ons op de mogelijkheden van de deelnemer. Samen zoeken we naar passende activiteiten zodat mensen zoveel mogelijk kunnen blijven genieten van het leven. Deelname aan onze dagbesteding betekent vaak ook dat de betrokken mantelzorger(s) ervaren dat zij niet alleen staan in de zorg voor hun dierbare en op gezette tijden worden ontlast.

(Jong)volwassenen

(Jong)volwassenen kunnen om uiteenlopende redenen in een situatie belanden waarin zij niet (volledig) zelfredzaam zijn. Dat kan bijvoorbeeld komen door psychosociale of psychiatrische problemen, of een gevolg zijn van een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Hierdoor kunnen zij behoefte hebben aan dagbesteding.

Op onze dagbesteding kijken we samen naar de wensen en mogelijkheden van onze deelnemers. Die zijn heel divers. Samen proberen we in een ongedwongen sfeer te werken aan de doelen die onze deelnemers nastreven. We bieden een vaste structuur waarin mensen zich naar hun mogelijkheden kunnen ontplooien.

Wij bieden geen dagbesteding aan kinderen en/of jeugdigen (< 18 jaar).

Locaties

Bij D’n Aoverstep kunt u terecht voor dagbesteding terecht op twee locaties:

Zorg-erf d’n Aoverstep
Atelier d’n Aoverstep

Aanvraag en financiering

Over de financiering van de begeleiding en over hoe een aanvraag in zijn werk gaat, leest u meer onder het kopje Over Ons – Financiering zorg.

Meer over financiering

Wachttijden

Zodra u zich bij ons hebt aangemeld voor dagbesteding, en de toegang via de Wmo of Wlz geregeld is, kunt u meetstal op korte termijn bij ons starten. Het kan voorkomen dat wij op bepaalde dagen of op bepaalde groepen tijdelijk geen mogelijkheden hebben. Maar samen komen we eigenlijk altijd tot een passende oplossing. Er is bij ons geen sprake van lange wachttijden voor deelname aan dagbesteding.