Zorg-erf D'n Aoverstep

Individuele Begeleiding

Ons team van enthousiaste en kundige begeleiders biedt individuele begeleiding bij mensen thuis. Samen kijken we op welke gebieden iemand hulp of ondersteuning nodig heeft. En ook kijken we samen hoe we die ondersteuning vorm kunnen geven. Ook bij het bieden van individuele begeleiding kijken we altijd eerst naar de mogelijkheden die iemand zelf heeft, en ondersteunen we waar nodig.

Wij bieden individuele begeleiding aan de volgende doelgroepen:

(Jong)volwassenen

Het kan gebeuren dat mensen die zelfstandig wonen, op één of meerdere levensgebieden problemen ervaren. Bijvoorbeeld op het gebied van deelname aan de samenleving, zelfredzaamheid administratie of op een ander gebied. Die problemen kunnen tijdelijk of blijvend van aard zijn. Problemen die niet opgelost worden, kunnen ertoe leiden dat iemand in zijn of haar thuissituatie vastloop.

Onze begeleiders komen bij de mensen thuis om samen te werken aan het oplossen van de problemen. Soms heeft iemand even tijdelijk ondersteuning nodig om alles weer in evenwicht te brengen, maar het kan ook zijn dat iemand op een bepaald levensgebied blijvend ondersteund wordt. Hierdoor kan iemand zo zelfstandig mogelijk (blijven) functioneren en meedoen in de samenleving.

Senioren

Het is de trend dat mensen in Nederland steeds langer zelfstandig blijven wonen. De zorg voor bijvoorbeeld een dementerende oudere, komt in dat geval vaak bijna volledig terecht op de schouders van de mantelzorger(s). Vaak kunnen zij wel wat ondersteuning gebruiken.

Onze begeleiders komen bij u thuis om samen te kijken naar de ondersteuningsbehoefte, en kunnen u helpen bij het organiseren en uitvoeren van de zorg in de thuissituatie. Ook kijken zij mee met de ontwikkeling van het ziektebeeld en met u meedenken over de stappen die in de toekomst gezet kunnen/moeten worden.

Aanvraag en financiering

Over de financiering van de begeleiding en over hoe een aanvraag in zijn werk gaat, leest u meer onder het kopje Over Ons – Financiering zorg.

Meer over financiering

Wachttijden

Zodra u zich hebt aangemeld voor individuele begeleiding, en de toegang via de Wmo of Wlz geregeld is, kunnen wij op korte termijn bij u starten. U krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen, en samen met u wordt een weekplanning gemaakt, die voor iedereen passend is. Er is bij ons geen sprake van lange wachttijden voor individuele begeleiding.