Zorg-erf D'n Aoverstep

Cliëntenraad

Graag stellen wij de cliëntenraad van D’n Aoverstep aan u voor. De cliëntenraad bestaat uit de volgende 5 leden:

  • Marieke van Dorth (voorzitter)
  • Lennart Starrenburg
  • Anke van Dijk
  • Joke van Wijk
  • Bert Nieuwenhuis

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers van d’n Aoverstep. Dat doen ze door mee te praten en mee te denken over het beleid van onze zorgboerderij. De cliëntenraad heeft een adviserende rol richting de zorgboer en de rest van de organisatie en vergadert vier keer per jaar.

Heeft u een onderwerp voor de cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar de ondersteuner: n.kok@aoverstep.nl.