Zorg-erf D'n Aoverstep

Duurzaamheid

D’n Aoverstep hecht veel belang aan duurzaamheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze omgeving. Wij dragen ons steentje bij op de volgende manieren:

Wij wekken onze eigen energie op

Op het dak van onze teeltkas zijn zonnepanelen gemonteerd. Deze wekken voldoende stroom op om ons op deze locatie van energie te voorzien.

Opvang hemelwater

Groente telen kost water. Wij vangen regenwater op, en gebruiken dat voor het besproeien van onze gewassen.

Biologische teeltwijze

Wij telen onze groente op biologische wijze. Dat wil zeggen dat we alleen biologische meststoffen gebruiken, biologisch zaad en plantgoed gebruiken en alleen biologische bestrijdingsmiddelen gebruiken.

Recycling

Bijna alles kan opnieuw gebruikt worden! In onze dagbesteding maken we van ‘afvalproducten’ weer iets moois. Zo halen we pallet- en afvalhout op van bedrijven uit de buurt, om hiervan weer nieuwe dingen te maken. Zo krijgen zaken die anders weggegooid worden, een tweede leven. En al ons groenafval composteren we zelf, zodat dit weer opnieuw gebruikt kan worden op de tuin.

Gescheiden inzamelen

Wij scheiden al ons afval. Iedereen helpt mee om te voorkomen dat we teveel ‘restafval’ produceren.