Zorg-erf D'n Aoverstep

Financiering van de zorg

Indien u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan informeren over onze mogelijkheden die wij kunnen bieden en de wijze waarop in uw specifieke geval de begeleiding zal worden gefinancierd. In beginsel geldt het volgende:

Wilt u deelnemen aan dagbesteding en/of individuele begeleiding ontvangen van D’n Aoverstep? Of bent u op zoek naar een beschermde woonplek binnen onze organisatie? Dan heeft u in beginsel één van de onderstaande toewijzingen nodig:

  • Een maatwerkbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van uw gemeente
  • Een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Wmo

U kunt bij D’n Aoverstep terecht met een maatwerkbesluit van de gemeente waar u woont. Wij zijn gecontracteerd door de volgende gemeenten:

  • Almelo
  • Berkelland
  • Doetinchem
  • Haaksbergen
  • Hof van Twente
  • Oost Gelre

Bent u woonachtig in een andere gemeente? Dan kunt u bij ons terecht met een Persoonsgebonden budget vanuit uw gemeente.

WLZ

Indien u een CIZ indicatie heeft, kunt u op basis van zorg in natura bij ons terecht. U kunt in dit geval rechtstreeks contact met ons opnemen. In specifieke situaties is ook deelname op basis van een Persoonsgebonden budget mogelijk. Ook in dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Wij vragen van u geen eigen bijdrage voor onze zorgverlening. Wel wordt van mensen die zorg ontvangen in het kader van de Wmo of Wlz landelijk een eigen bijdrage geïnd. Deze wettelijke taak wordt uitgevoerd door het CAK. De eigen bijdrage wordt voor iedereen persoonlijk vastgesteld, en is onder andere afhankelijk van de zorg die wordt geboden, en het inkomen en vermogen. Voor meer informatie over de eigen bijdrage in de zorg verwijzen wij u naar www.hetcak.nl.

Ook indien u (nog) geen maatwerkbesluit of indicatie heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij kunnen u helpen met uw aanvraag, of u in de juiste richting wijzen. Wij staan in direct contact met de Wmo loketten van alle gemeenten in de directe omgeving, en met de zorgkantoren in de regio.

Indien u niet in aanmerking komt voor een maatwerkbesluit of indicatie, of indien financiering via deze kanalen om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dan bestaat altijd de mogelijkheid om de begeleiding zelf te bekostigen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Neem contact op!