Zorg-erf D'n Aoverstep

Tevredenheidsmeting 2019

Ieder jaar wordt de tevredenheid van de deelnemers gemeten. Onze tevredenheidsmeting vindt per individuele deelnemer gedurende het gehele jaar plaats. Voorheen hielden wij een centrale enquête (op een vast tijdstip), maar we merkten dat de het aantal reacties dan soms achterbleef. Wij vinden het belangrijk dat wij veel reactie krijgen op onze tevredenheidsmeting, om een goed beeld te kunnen krijgen van de tevredenheid van onze deelnemers.

In 2019 zijn wij daarom gestart met het uitreiken van het tevredenheidsonderzoek bij een van de evaluatiegesprekken. Dat is bijzonder goed bevallen. Wij hebben in 2019 63 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen van de 85 uitgereikte vragenlijsten. Dat is een respons van ruim 74%, hetgeen aanzienlijk hoger is dan voorgaande jaren.

Op verschillende onderdelen hebben wij van onze deelnemers een cijfermatige beoordeling gekregen. Hieronder geven wij daarvan een samenvatting weer:

Onderwerp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gemiddeld
De inhoud van begeleiding 0 0 0 0 1 1 13 32 10 6 7,8
De activiteiten 1 0 0 0 4 2 17 25 9 5 7,3
De medewerkers 0 0 0 0 1 2 17 29 10 4 7,7
De communicatie door medewerkers 0 0 0 0 3 3 15 25 12 5 7,8

Wij zijn trots op deze beoordeling, hoewel de rapportcijfers ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar iets lager zijn. Wij denken dat dit ook komt doordat enkele deelnemers die wat kritischer zijn, voorheen niet de moeite namen om het tevredenheidsonderzoek in te leveren. Nu wij de drempel verlaagd hebben, hebben zij dat wel gedaan. Gelukkig is er dus ook ruimte voor verbetering.